Auta meitä tekemään ruoan läpinäkyvyydestä normi!

Voittoa tavoittelemattomana järjestönä olemme riippuvaisia lahjoituksistanne jatkaaksemme kuluttajien valistamista siitä, mitä he syövät.

Ruoan vallankumous alkaa sinusta!

Lahjoita

Käytön, osallistumisen ja uudelleenkäytön ehdot

 

Johdanto

Tietoja Open Food Factsista

Open Food Facts kerää tietoja ja dataa elintarvikkeista ympäri maailmaa.

Elintarviketiedot (kuvat, ainesosat, ravintosisällöt jne.) kerätään yhteistyönä, ja asetetaan saataville vapaaseen ja avoimeen tietokantaan kaikille ja kaikkiin käyttöihin.

Tätä tietokantaa voi tarkastella Open Food Facts -verkkosivustolla (openfoodfacts.org), joka antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä, täydentää tai korjata tuotetietoja.

Open Food Facts -tietokanta on Open Database License -lisenssin alaisuudessa.
Tietokannan yksilöllinen sisältö on Database Contents License -lisenssin alaisuudessa.
Tuotekuvat ovat Creative Commons Attribution ShareAlike licence -lisenssin alaisuudessa. Ne saattavat sisältää tekijänoikeuden tai muun oikeuden alaisia graafisia elementtejä, jotka joissain tapauksissa saa kopioida (lainausoikeudet tai kohtuullinen käyttö).

Open Food Factsin toimittaja

Open Food Facts -tietokanta ja palvelu ovat voittoa tavoittelemattoman järjestön Open Food Facts (ranskalainen "Loi 1901" -yhdistys) julkaisemia.
Osoite: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, Ranska
sähköposti: contact@openfoodfacts.org
Jäljempänä toimittaja on Open Food Facts.

Käyttäjät, osallistujat ja uudelleenkäyttäjät

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen Open Food Factsin ja käyttäjien, osallistujien ja uudelleenkäyttäjien välille.

Selkeyden vuoksi nämä ehdot ovat jaettu useaan osaan:

"Käyttäjät" ovat yksilöitä, jotka vierailevat Open Food Facts -verkkosivustolla, tai käyttävät Open Food Facts -sovelluksia, ja käyttävät sen sisältöä ja/tai niiden tarjoamia työkaluja ja palveluja.
erityiset käyttöehdot käyttäjille

"Osallistujat" ovat yksilöitä tai yhteisöjä, jotka lisäävät sisältöä sivustolle tai tietokantaan, ja/tai muokkaavat tätä sisältöä.
erityiset käyttöehdot osallistujille

"Uudelleenkäyttäjät" ovat yksilöitä tai yhteisöjä, jotka uudelleenkäyttävät, ja/tai uudelleenjulkaisevat, osan sivuston ja/tai tietokannan sisällöstä tai niiden koko sisällön.
erityiset käyttöehdot uudelleenkäyttäjille

Erityisten käyttöehtojen lisäksi, yleiset käyttöehdot pätevät kaikkiin.

 

Käyttöehdot käyttäjille

Henkilötietojen suojelu

Tietyistä ominaisuuksista hyötymiseksi on mahdollista luoda henkilökohtainen tili sivustolle. Käyttäjät hyväksyvät syöttävänsä oikeat tiedot, kun he rekisteröityvät, ja päivittävänsä ne, jos ne muuttuvat. Henkilötietoja kerätään palvelun mahdollistamiseksi, ja niitä ei myydä tai siirretä kolmansille osapuolille.

Tämä sivusto on rekisteröity Ranskan tietosuojaviranomaiselle (CNIL) numerolla 1528436. Ranskan tietosuojalain (« informatique et libertés ») (6.1.1978 ja muutettu vuonna 2004), mukaisesti sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin ja korjata niitä. Käytä tätä oikeutta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@openfoodfacts.org

Toimitettujen tietojen ja datan tarkkuus

Open Food Facts ei takaa sivustolla ja tietokannassa olevien tietojen ja datan tarkkuutta (mukaan lukien tuotetiedot: kuvat, viivakoodi, nimi, yleisnimi, määrä, pakkaus, tuotemerkit, tuoteluokat, alkuperät, merkit, sertifikaatit, palkinnot, pakkauskoodit, ainesosat, allergeenit, jäämät, ravintosisällöt, ekologinen data jne., mutta rajoittumatta niihin.).

Tiedon ja datan syöttävät sivustolle osallistujat. Ne voivat sisältää virheitä, esimerkiksi, koska pakkauksessa on väärää tietoa, tieto on syötetty manuaalisesti tai tiedon käsittelystä aiheutuen.

Jotta käyttäjät voisivat vahvistaa tiedot, osallistujia kehotetaan lähettämään kuvia merkeistä ja pakkauksesta, jotka näyttävät nämä tiedot.

Virheitä löytäneitä käyttäjiä kehotetaan korjaamaan ne ryhtymällä osallistujiksi. Rekisteröityminen osallistujaksi ja tuotesivun korjaaminen vie vain muutaman minuutin.

Tiedon ja datan täydellisyys ja kattavuus

Open Food Facts ei takaa sivustolla ja tietokannassa olevan tiedon ja datan täydellisyyttä tai kattavuutta.

Tuotteen oleminen sivustolla tai tietokannassa ei takaa, että kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot olisivat niissä. Puuttuvia tietoja tai dataa löytäneitä käyttäjiä kehotetaan muokkaamaan tuotesivua ja lisäämään tuotesivulle.

Lisäksi kaikki elintarvikkeet eivät ole Open Food Factsissa, maailmasta löytyvien elintarvikkeiden, ja joka päivä luotujen uusien tuotteiden määrästä johtuen.

Keskiarvot ja muu tilastollinen tieto on laskettu Open Food Facts -tietokannasta löytyvien tuotteiden ja tietojen perusteella, eikä kaikista markkinoilla olevista tuotteista. Samoin vertailut keskiarvoihin ja tuotevertailut perustuvat Open Food Facts -tietokannassa oleviin tuotteisiin ja tietoihin.

Varoitus

Tieto ja data on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Se voi sisältää virheitä, ja sitä ei pidä käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Vastuunvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sellaisenaan. Open Food Facts ei takaa sen soveltuvuutta mihinkään tiettyyn käyttöön, eikä yhteensopivuutta kolmannen osapuolen palveluiden kanssa.

Samoin tieto ja data tarjotaan sellaisenaan. Open Food Facts ei takaa sen tarkkuutta, täydellisyyttä, kattavuutta tai soveltuvuutta mihinkään tiettyyn käyttöön.

Palvelu voidaan pysäyttää väliaikaisesti sen huoltamiseksi, tai Open Food Factsista riippumattomista syistä, kuten teknisistä ongelmista johtuen (laitteisto tai ohjelmisto).

Open Food Factsin julkaisijaa ei voi pitää vastuussa mahdollisista vahingoista, suorista tai epäsuorista, tietojen menetyksestä, sen palveluiden käytöstä tai käytön mahdottomuudesta, pääsystä tai pääsyn mahdottomuudesta sen sisältöön tai palveluihin, tai siitä, että tieto tai data ei ole tarkkaa, täydellistä tai kattavaa.

 

Käyttöehdot osallistujille

Osallistujaksi rekisteröityminen

Lisätäkseen ja/tai muokatakseen tietoja ja dataa, erityisesti tuotetietoja, osallistujien pitää rekisteröityä sivustolle.

Osallistujat hyväksyvät syöttävänsä oikeat tiedot rekisteröinnin yhteydessä, ja päivittävänsä ne, jos ne muuttuvat.

Osallistumiset ovat julkisia

Kaikki osallistumiset arkistoidaan, ja tuotesivujen muokkaushistoria on julkista. Lisäksi luettelot käyttäjän lisäämistä tai muokkaamista tuotteista ovat julkisia.

Tiedon ja datan eheyden ja seurattavuuden varmistamiseksi osallistumisien julkista luonnetta ei voi kumota.

Osallistumisien lisenssit

Lisäämällä tietoa, dataa ja/tai kuvia, osallistujat hyväksyvät, että lisäykset asetetaan peruuttamattomasti Database Contents Licence 1.0 -lisenssin alaisuuteen tiedon ja datojen osalta ja Creative Commons Attribution ShareAlike -lisenssin alaisuuteen kuvien osalta.

Osallistumisien attribuutio

Osallistujat hyväksyvät saavansa tunnustuksen uudelleenkäyttäjältä linkillä tuotteeseen, johon he ovat osallistuneet.

Osallistumisien lähteet

Osallistujat hyväksyvät osallistuvansa vain tiedolla, datalla ja kuvilla, joihin heillä on kopiointioikeudet.

Osallistujat hyväksyvät, etteivät lisää tietoa, dataa tai kuvia toisilta verkkosivustoilta (mukaan lukien muut tuotetietokannat, sähköisen kaupan verkkosivustot, tuottajien sivustot jne.) Open Food Factsiin.

Osallistujien lisäämä tieto ja data täytyy olla suoraan peräisin tuotteen etiketistä ja pakkauksesta.

Osallistujien lisäämät kuvat täytyvät olla heidän itsensä ottamia.

Kuvat tiedoista ja datasta

Tietojen ja datan vahvistuksen ja mahdollisten virheiden korjaamisen mahdollistamiseksi osallistujien tulisi yrittää lähettää Open Food Factsiin kuvia etiketistä ja pakkauksesta, joissa näkyvät syötetyt tiedot ja data.

Osallistumisien vahvistus

Open Food Facts ei ole velvollinen vahvistamaan tiedon ja datan tarkkuutta ja täydellisyyttä.

Osallistumisien muokkaukset

Muut osallistujat voivat muokata, korjata tai täydentää osallistumisia.

Osallistumisien poisto

Osallistumiset voidaan poistaa, jos ne eivät mukaile palvelua, tai ne eivät noudata näitä käyttöehtoja (esimerkiksi ei-elintarvikkeet, epätarkat tai virheelliset osallistumiset, ei-henkilökohtaiset osallistumiset jne.).

Toistuvista rikkomuksista kaikki osallistujan osallistumiset voidaan poistaa, ja hänen pääsy sivustolle estää.

Vandalismi ja väärän tai epätarkan tiedon julkaiseminen

Osallistujien, jotka omasta tahdostaan poistavat tietoa tai dataa, ja/tai lisäävät väärää tietoa tai dataa, pääsy sivustolle kumotaan, ja heitä vastaan mahdollisesti nostetaan kanne.

 

Uudelleenkäytön käyttöehdot

Tiedon ja datan tarkkuus, täydellisyys ja kattavuus

Kaikki käytön käyttöehdot, varoitukset ja vastuun rajoitukset, jotka ne sisältävät, koskevat myös uudelleenkäyttäjiä.

Lisenssit

Kolmea lisenssiä sovelletaan Open Food Factsin tuotetietokannan eri osiin. Lisenssit ovat vapaita lisenssejä, jotka sallivat sisällön käytön ja kopioinnin kaikkiin tarkoituksiin, mukaan lukien kaupalliseen käyttöön tietyillä ehdoilla, erityisesti attribuutio ja johdettujen teosten jakaminen samoilla ehdoilla.

Open Food Facts -tietokanta on Open Database License -lisenssin alaisuudessa.

Tietokannan yksilöllinen sisältö on Database Contents License -lisenssin alaisuudessa.

Tuotekuvat ovat Creative Commons Attribution ShareAlike licence -lisenssin alaisuudessa. Ne saattavat sisältää tekijänoikeuden tai muun oikeuden alaisia graafisia elementtejä, jotka joissain tapauksissa saa kopioida (lainausoikeudet tai kohtuullinen käyttö). Katso alta joitain lisenssien rajoituksia.

Lisenssien rajoitukset

Edellä olevassa kappaleessa mainitut lisenssit kattavat vain oikeudet, jotka kuuluvat Open Food Factsille ja sen osallistujille. Muita kolmannen osapuolen oikeuksia voidaan soveltaa.

Esimerkiksi Creative Commons Attribution ShareAlike -lisenssi kuville kattaa vain kuvan ja kuvan ottaneen osallistujien oikeudet. Muita kolmannen osapuolen oikeuksia voidaan soveltaa, kuten: tekijänoikeudet tuotteen suunnittelulle ja graafisille elementeille, jotka se sisältää (kuvitukset, kuvat jne.), pakkauksen kuvissa esiintyvien ihmisten kuvia koskevat oikeudet (esim. julkkikset), tavaramerkkioikeudet jne.

Käytöstä ja lainkäyttöalueesta riippuen poikkeuksia niihin kolmannen osapuolen oikeuksiin voi olla olemassa ja voidaan soveltaa. Esimerkiksi "Kohtuullinen käyttö" Yhdysvalloissa ja "lainausoikeus" Euroopassa.

Se on henkilöiden ja tahojen vastuulla, jotka haluavat käyttää tietoja, tietoja ja/tai valokuvia uudelleen vahvistaakseen sinänsä mahdollisesti sovellettavat oikeudet sekä poikkeukset näihin oikeuksiin suunnitellun käytön ja lainkäyttöalueiden mukaan.

Tekijät ja attribuutio

Yksilöt ja yhteisöt, jotka kopioivat tai uudelleen käyttävät tietoja, dataa ja/tai kuvia Open Food Facts -sivustolta tai tietokannasta, ovat velvollisia mainitsemaan lisenssin, ja attribuoimaan tekijäksi Open Food Factsin linkillä kohteeseen https://openfoodfacts.org, aiheelliseen paikalliseen versioon (esim. https://fi.openfoodfacts.org), tai tuotesivulle, kun kopioidut tai uudelleen käytetyt tiedot ja data koskevat tiettyä tuotetta. Mainitunlainen attribuutio on myös vaadittu johdannaistöille.

Jaa Samoin

Johdannaistyöt täytyvät jakaa samoilla ehdoilla. Jokaisen lisenssin teksti määrittelee tarkat ehdot johdannaistöiden jakamiselle.

Vastuunvapauslauseke

Open Food Factsia, sen julkaisijaa ja osallistujia, ei voi pitää vastuussa, jos tietty uudelleenkäyttö ei ole lain mukainen. Uudelleenkäyttäjän tarvitsee ottaa kaikki asianmukaiset varotoimet ja avunannot, jotka hän kokee tarpeelliseksi.

 

Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot pätevät kaikkiin: käyttäjiin, osallistujiin ja uudelleenkäyttäjiin.

Käytön, osallistumisen ja uudelleenkäytön käyttöehtojen käännökset

Nämä ehdot ovat käännetty suomeksi vain informaatiotarkoituksessa käytön helpottamiseksi käyttäjille joka puolelta maailmaa. Ristiriidoissa alkuperäisiä käyttöehtoja ranskaksi sovelletaan.

Käytön, osallistumisen ja uudelleenkäytön käyttöehtojen muutokset

Käytön, osallistumisen ja uudelleenkäytön käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivulla https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-utilisation. Käyttäjiä, osallistujia ja uudelleenkäyttäjiä pyydetään tarkistamaan sitä säännöllisesti.

Hyväksyminen varauksetta

Open Food Factsin sivuston ja/tai tiedon, datan tai kuvien käyttö, osallistuminen tai uudelleenkäyttö edellyttää näiden käytön, osallistumisen ja uudelleenkäytön käyttöehtojen täyttä hyväksymistä.

Sovellettava laki

Sovellettava laki on Ranskan laki.