E297 - Fumaarihappo

Lisäaine: E297 - Fumaarihappo

Fumaarihappo on orgaaninen yhdiste -dikarboksyylihappo-, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, hajutonta, väritöntä ja kiteistä jauhetta. Sen kemiallinen kaava on C4H4O4 ja rakennekaava HOOCCH=CHCOOH. Fumaarihaposta käytetään myös nimityksiä trans-1‚2-etyleenidikarboksyylihappo, allomaleiinihappo, boletikhappo ja -E--2-buteenidihappo. Fumaarihapon moolimassa on 116‚1 g/mol, sulamispiste 287 °C ja se sublimoituu hajoamatta > 200 °C:ssa. Aineen suhteellinen tiheys on 1‚63 g/cm3 -vesi = 1‚0 g/cm3-, leimahduspiste noin 280 °C, itsesyttymislämpötila 740 °C -jauhe- ja CAS-numero 110-17-8. Fumaarihapon liukoisuus veteen -25 °C- on 0‚63 g/100 ml. Aine liukenee myös etanoliin ja asetoniin sekä niukasti dietyylieetteriin ja kloroformiin. Fumaarihappo muodostaa palaessaan ärsyttäviä huuruja, jotka sisältävät muun muassa maleiinianhydridiä -C4H2O3, CAS-numero 108-31-6-, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. 1‚2-etyleenidikarboksyylihapon cis-trans-isomeriassa fumaarihappo on molekyylin trans-isomeeri ja maleiinihappo vastaavan molekyylin cis-isomeeri. Nämä aineet ovat yksinkertaisimpia tyydyttymättömiä dikarboksyylihappoja. Fumaarihappoa käytetään elintarviketeollisuudessa happamuuden säätöaineena -E-koodi E 297- ja antioksidanttina. Fumaarihapon ionimuoto ja suolat ovat fumaraatteja, jotka osallistuvat esimerkiksi soluaineenvaihdunnan sitruunahappokiertoon. - Wikipedia

Maa: Suomi - Näytä kaikki vastaavat tuotteet koko maailmasta

1 tuote: